Takimi i Trembëdhjetë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca
Shkup, 01 - 03 shtator 2018

Konferencat shkencore në kuadër të Takimit XIII të IASH-së:


Konferencat shkencore:

  1. Konferenca e Seksionit të Shkencave të Filologjisë, Historisë dhe Kulturës
  2. Konferenca e Seksionit të Shkencave të Drejtësisë
  3. Konferenca e Seksionit të Shkencave të Bujqësisë
  4. Konferenca e Seksionit të Shkencave të Ekonomisë
  5. Konferenca e Seksionit të Shkencave të Natyrës dhe të Mjedisit
  6. Konferenca e Seksionit të Shkencave të Mjekësisë
  7. Konferenca e Seksionit të Shkencave Inxhinierike dhe të Teknologjisë së Informacionit
  8. Konferenca e Seksionit të Shkencave Shoqërore dhe Politike
  9. Konferenca ndërdisiplinore e Terminologjisë
  10. Konferenca “Informatika e aplikuar në shkencat e tjera”