Takimi i Trembëdhjetë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca
Shkup, 01 - 03 shtator 2018

Partnerët/Mbështetës të takimit/Donatorët

Takimi organizohet në bashkëpunim me: