Takimi i Trembëdhjetë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca
Shkup, 01 - 03 shtator 2018

Organizatorët e Takimit

Këshilli Organizues:

Këshilli Shkencor: