Takimi i Trembëdhjetë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca
Shkup, 01 - 03 shtator 2018

III. Konferenca e Seksionit të Shkencave të Bujqësisë


Përgjegjës:
Evan Rroço (Shqipëri).