Takimi i Trembëdhjetë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca
Shkup, 01 - 03 shtator 2018

VIII. Konferenca e Seksionit të Shkencave Inxhinierike dhe të Teknologjisë së Informacionit


Përgjegjës:
Musa Rizaj (Kosovë).