Takimi i Trembëdhjetë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca
Shkup, 01 - 03 shtator 2018

Foto

.


Video

.

Foto dhe video nga Takimi do të publikohen më vonë.