Takimi i Trembëdhjetë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca
Shkup, 01 - 03 shtator 2018

II. Konferenca e Seksionit të Shkencave të Drejtësisë