Takimi i Trembëdhjetë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca
Shkup, 01 - 03 shtator 2018

IX. Konferenca e Seksionit të Shkencave Shoqërore dhe Politike


Përgjegjës:
Aleksandër Kocani (Shqipëri).