Takimi i Trembëdhjetë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca
Shkup, 01 - 03 shtator 2018

Informata rreth lokalitetit


Informata më të hollësishme do të publikohen me kohë në këtë faqe.