Takimi i Trembëdhjetë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca
Shkup, 01 - 03 shtator 2018

Informata aktuale rreth Takimit


[8.]                                         -  
[7.]     02 korrik 2018   -   Me kërkesë të autorëve, afati për dërgimin e punimëve të plota është shtyer deri më datën 08.07.2018.
[6.]     01 korrik 2018   -   Të gjithë autorët, përmbledhjet e të cilëve janë pranuar për prezantim në konferencat e Takimit 2018 në Shkup dhe që do të dërgojnë punimet e plota, ju lutëm që ato t'ua përcjellin përgjegjësve të konferencave përkatëse.
Ose punimet e plota t'i dergojnë në këtë adresë elektronike: punimet2018@iash-takimet.org
[5.]     20 maj 2018   -   Me kërkesë të shumë autorëve, është shtyer afati për dërgimin e punimëve për Takimin XIII në Shkup deri më 31 maj 2018.
[4.]     23 prill 2018   -   Është hapur ALPA për dërgimin e punimëve për Takimin XIII në Shkup
[3.]     20 mars 2018   -   Është publikuar faqja për Takimin XIII në Shkup
[2.]     20 mars 2018   -   Është publikuar e Thirrja e parë për Takimin XIII në Shkup [PDF, 525 KB]
[1.]     20 mars 2018   -   Aktivizimi i faqës për Takimin XIII të Alb-Shkencës