Takimi i Trembëdhjetë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca
Shkup, 01 - 03 shtator 2018

Programet e Konferencave shkencore në kuadër të Takimit të IASH-së:

Informata më të hollësishme do të publikohen më vonë.