Takimi i Trembëdhjetë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca
Shkup, 01 - 03 shtator 2018

Data me rëndësi

Dërgimi i titullit dhe përmbledhjes së punimit:   deri më 31 maj 2018
Shpallja e përmbledhjeve të miratuara:   deri më 15 qershor 2018
Dërgimi i punimit të plotë për botim:   deri më 08 korrik 2018
Pagesa e pjesëmarrjes në Takim:
  • për pjesëmarrësit 60 euro,
  • për studentët (Bachelor dhe Master) 10 euro
  deri më 30 qershor 2018
Regjistrimi për çdo pjesëmarrës (on desk):
  • për tët gjithë 100 euro,
  pas datës 30 qershor 2018
Takimi:   01 - 03 shtator 2018
     


Pagesat:
Informata rreth mënyrës së pagesës mund të lexoni në këtë faqe: Informata për pagesat