Takimi i Trembëdhjetë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca
Shkup, 01 - 03 shtator 2018

Informata për udhëtimin

Informata më të hollësishme do të publikohen më vonë.