Takimi i Trembëdhjetë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca
Shkup, 01 - 03 shtator 2018

I. Konferenca e Seksionit të Shkencave të Filologjisë, Historisë dhe Kulturës


Përgjegjës:
Kristaq Jorgo (Shqipëri).