Takimi i Trembëdhjetë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca
Shkup, 01 - 03 shtator 2018

XI. Konferenca ndërdisiplinore


Përgjegjës:
Eshref Januzaj (Gjermani).