English
(english)

Takimi i Tetë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca
Tiranë, 29 - 31 gusht 2013

Konferencat shkencore në kuadër të Takimit VIII të IASH-së:

  1. Konferenca e Seksionit të Shkencave të Filologjisë, Historisë dhe Kulturës
  2. Konferenca e Seksionit të Shkencave të Drejtësisë
  3. Konferenca e Seksionit të Shkencave të Bujqësisë
  4. Konferenca e Seksionit të Shkencave të Mjedisit
  5. Konferenca e Seksionit të Shkencave të Ekonomisë
  6. Konferenca e Seksionit të Shkencave të Natyrës
  7. Konferenca e Seksionit të Shkencave të Mjekësisë
  8. Konferenca e Seksionit të Shkencave Inxhinierike dhe të Teknologjisë së Informacionit
  9. Konferenca e Seksionit të Shkencave Shoqërore dhe Politike
  10. Konferenca ndërdisiplinore: "Terminologjia profesionale si veprimtari ndërdisiplinore"