English
(english)

Takimi i Tetë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca
Tiranë, 29 - 31 gusht 2013

Banimi në Tiranë

Për informata rreth mundësive të banimit në Tiranë gjatë kohës së Takimit, ju mund t'i drejtoheni edhe zyrës lokale të Institutit Alb-Shkenca në Shqipëri (shih: Organizatorët e Takimit).