English
(english)

Takimi i Tetë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca
Tiranë, 29 - 31 gusht 2013

Data me rëndësi

Dërgimi i titullit dhe përmbledhjes së punimit:   deri më 14 qershor 2013
Shpallja e përmbledhjeve të miratuara:   deri më 15 korrik 2013
Pagesa e pjesëmarrjes në Takimin e VIII-të
  • për anëtarët e IASH-së 20 euro,
  • për pjesëmarrësit e tjerët 60 euro,
  deri më 15 gusht 2013
Regjistrimi për çdo pjesëmarrës (on desk)
  • për anëtarët e IASH-së 100 euro,
  • për pjesëmarrësit e tjerët 100 euro
  pas datës 15 gusht 2013
Dërgimi i punimit të plotë për botim te Revista AKTET:
  • do të ketë informata plotësuese
 
Takimi:   29 gusht - 31 gusht 2013
     


Pagesat:
Informata rreth mënyrës së pagesës mund të lexoni në këtë faqe: Informata për pagesat