English
(english)

Takimi i Tetë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca
Tiranë, 29 - 31 gusht 2013

Foto

.


Video

.

Foto dhe video nga Takimi do të publikohen më vonë.