English
(english)

Takimi i Tetë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca
Tiranë, 29 - 31 gusht 2013

X. Konferenca ndërdisiplinore

  1. "Terminologjia profesionale si veprimtari ndërdisiplinore"


Përgjegjës:
Emil Lafe (Shqipëri), Nebi Caka (Kosovë), Musa Rizaj (Kosovë), Zeqirja Neziri (Maqedoni), Gianni Belluscio (Itali), Kristaq Jorgo (Shqipëri), Lluka Qafoku (Shqipëri), Eshref Januzaj (Gjermani) Shefkije Islamaj (Kosovë), Mustafa Ibrahimi (Maqedoni)