English
(english)

Takimi i Tetë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca
Tiranë, 29 - 31 gusht 2013

Organizatorët e Takimit

Këshilli Organizues:

Këshilli Shkencor: