Takimi i Katërmbëdhjetë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca
Tiranë, 27 - 28 shtator 2019

Panelet ndërdisiplinore në kuadër të Takimit XIV të IASH-së:


Panelet:

 1. Arsimi i lartë dhe kërkimi shkencor në hapësirën mbarëshqiptare - Sfidë financimi apo kapacitetesh? Ku po shkon arsimi shqiptar?
 2. Historigrafia – Shkruajtja e historisë kombëtare si sfida e krijimit të vetvetes;
 3. Mjekësia – Mision dhe profesion. Sfida e migracionit;
 4. Drejtësia – Demokracia, të drejtat e njeriut dhe shteti i të drejtës. Refleksion mbi organizimet në diasporë dhe reformën e drejtësisë në Shqipëri;
 5. Gjuha shqipe – Shkencat humane dhe trashëgimia kulturore shqiptare në epokën e internetit;
 6. Ekonomia – Të jesh i varfër duke qenë i pasur - Dilemat e mendimit ekonomik shqiptar dhe mobilizimi i Diasporës për rritje të qëndrueshme.

DËRGIMI I PËRMBLEDHJEVE PËR PJESËMARRJE NË PANEL:

 1. Përmbledhja për pjesëmarrje/diskutim duhet të jetë në gjuhën shqipe dhe të përmbajnë 200 deri 500 fjalë;
 2. Diskutimet t’i përmbahen temës së panelit përkatës. Autori/ët në aplikimin e tyre shënojnë adresën elektronike dhe të institucionit.
 3. Përmbledhja për diskutim duhet të formatohet sipas rregullave të botimeve të IASH-së, që mund t’i shihni në faqen e Takimit në www: http://iash-takimet.org
 4. Përmbledhjet për pjesmarrje në panel duhet të dërgohen në këtë adresë elektronike:

  takimi2019@alb-shkenca.org


Regjistrimi për pjesmarrje në panele:

Është hapur regjistrimi për pjesmarrje në panelet e diskutimit, që organizohen në kuadër të Takimit IV shkencor të Institutit Alb-Shkenca në bashkëpunim me Fondin Shqiptar për zhvillimin e Diasporës:

Formulari per regjistrim