Takimi i Katërmbëdhjetë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca
Tiranë, 27 - 28 shtator 2019

Partnerët/Mbështetës të takimit/Donatorët

Së shpejti ...