Takimi i Katërmbëdhjetë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca
Tiranë, 27 - 28 shtator 2019

Organizatorët e Takimit

Këshilli Organizues:

Këshilli Shkencor: