Takimi i Katërmbëdhjetë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca
Tiranë, 27 - 28 shtator 2019

Konferencat shkencore në kuadër të Takimit XIII të IASH-së:


Konferencat shkencore:

 1. Konferenca e Seksionit të Shkencave të Filologjisë, Historisë dhe Kulturës
 2. Konferenca e Seksionit të Shkencave të Drejtësisë
 3. Konferenca e Seksionit të Shkencave të Bujqësisë
 4. Konferenca e Seksionit të Shkencave të Natyrës dhe Mjedisit
 5. Konferenca e Seksionit të Shkencave të Ekonomisë
 6. Konferenca e Seksionit të Shkencave të Mjekësisë
  (Aktiviteti do te jete i akredituar)
 7. Konferenca e Seksionit të Shkencave Inxhinierike dhe të Teknologjisë së Informacionit
 8. Konferenca e Seksionit të Shkencave Shoqërore dhe Politike
 9. Konferenca ndërdisiplinore
 10. Simpoziumi: "Informatika e aplikuar në shkencat e tjera"