Takimi i Katërmbëdhjetë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca
Tiranë, 27 - 28 shtator 2019

Konferencat shkencore në kuadër të Takimit XIV të IASH-së:


Konferencat shkencore:

  1. Konferenca e Shkencave të Filologjisë, Historisë dhe Kulturës
  2. Konferenca e Shkencave Juridike, Ekonomike dhe Sociale
  3. Konferenca e Shkencave të Bujqësisë
  4. Konferenca e Shkencave të Natyrës dhe Mjedisit
  5. Konferenca e Shkencave të Mjekësisë
    (Aktiviteti do të jetë i akredituar)
  6. Konferenca e Shkencave Inxhinierike dhe të Teknologjisë së Informacionit