Takimi i Katërmbëdhjetë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca
Tiranë, 27 - 28 shtator 2019

Programet e Konferencave shkencore në kuadër të Takimit të IASH-së: