Takimi i Katërmbëdhjetë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca
Tiranë, 27 - 28 shtator 2019

Foto

.


Video

.

Foto dhe video nga Takimi do të publikohen më vonë.