Takimi i Katërmbëdhjetë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca
Tiranë, 27 - 28 shtator 2019

Paneli: Gjuha shqipe – Shkencat humane dhe trashëgimia kulturore shqiptare në epokën e internetit


Përgjegjës:
NN

Përmbajtja:
-- së shpejti ---

Temat konkrete për diskutim:

  1. ---
  2. ---
  3. ---
  4. ---