Takimi i Katërmbëdhjetë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca
Tiranë, 27 - 28 shtator 2019

Informata për udhëtimin

Informata më të hollësishme do të publikohen më vonë.