Takimi i Katërmbëdhjetë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca
Tiranë, 27 - 28 shtator 2019

Data me rëndësi

Dërgimi i titullit dhe përmbledhjes së punimit:   deri më 15 korrik 2019
Korrigjimi i përmbledhjeve nga autorët:   deri më 31 korrik 2019
Shpallja e përmbledhjeve të miratuara:   deri më 15 gusht 2019
Pagesa e pjesëmarrjes në Takim:
  • për anëtarët e IASH-së 50 euro (30 euro anëtarësia + 20 euro pjesëmarrja në Takimin XIV),
  • për pjesëmarrësit e tjerët 60 euro,
  • për studentët e nivelit Master, për infermierët, logopedistët, fizioterapistët, teknikët e imazherisë 10 euro
  deri më 10 shtator 2019
Regjistrimi për çdo pjesëmarrës (on desk):
  • për të gjithë 60 euro,
  pas datës 10 shtator 2019
Takimi:   27 - 28 shtator 2019
     


Pagesat:
Informata rreth mënyrës së pagesës mund të lexoni në këtë faqe: Informata për pagesat