English
(english)

Takimi i Njëmbëdhjetë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca
Tiranë, 01 - 03 shtator 2016

Konferencat shkencore në kuadër të Takimit XI të IASH-së:


Konferencat shkencore:

 1. Konferenca “Diaspora në historinë dhe kulturën shqiptare”
 2. Konferenca “Roli i së Drejtës në Procesin e Tranzicionit të Vendeve të Ballkanit Perëndimor Drejt Shtetit Ligjor dhe Integrimit në Organizata Ndërkombëtare e Rajonale”
 3. Konferenca “Zhvillimet e bujqësisë në hapësirën shqipfolëse”
 4. Konferenca "Sfidat mjedisore në Shqipëri dhe në vendet e Ballkanit"
 5. Konferenca “Procesi i rritjes ekonomike dhe i zhvillimit gjatë tranzicionit”
 6. Konferenca “Zhvillimet bashkëkohore në shkencat e natyrës dhe shkencat matematike“
 7. Konferenca "Zhvillime dhe kontribute të mjekësisë së sotme shqiptare"
 8. Konferenca e Seksionit të Shkencave Inxhinierike dhe të Teknologjisë së Informacionit
 9. Konferenca “Shteti, shoqëria shqiptare dhe korrupsioni gjatë tranzicionit”
 10. Konferenca “Fjalorët terminologjikë të gjuhës shqipe – tradita dhe zhvillimet e sotme”
 11. Konferenca “Informatika në shkencat e tjera”

Aktivitete të tjera:

 1. "Diaspora dhe bota shqiptare sot"
  Përgjegjës: Niko Qafoku (SHBA) dhe Fatos Ylli (Shqipëri)
 2. "Mundësitë e rritjes së cilësisë së punimeve tona shkencore"
  Përgjegjës: Mentor Hamiti (Maqedoni)