English
(english)

Takimi i Njëmbëdhjetë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca
Tiranë, 01 - 03 shtator 2016

X. Konferenca ndërdisiplinore


Përgjegjës:
Emil Lafe (Shqipëri).