English
(english)

Takimi i Njëmbëdhjetë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca
Tiranë, 01 - 03 shtator 2016

Organizatorët e Takimit

Këshilli Organizues:

Këshilli Shkencor: