English
(english)

Takimi i Njëmbëdhjetë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca
Tiranë, 01 - 03 shtator 2016

Informata aktuale rreth Takimit


[14.]                                         -  
[13.]     26 gusht 2016   -   Janë publikuar verzionet finale të programeve të konferencave të veçanta, të seances plenare si dhe informata rreth lokalitetit ku do të mbahen seancat e Takimit 2016.
[12.]     25 gusht 2016   -   Informata aktuale rreth regjistrimit.
[11.]     22 gusht 2016   -   Certifikatat për punimet e prezantuara do të shpërndahen pas çdo seance
VETËM për përsonat që do të jenë pjesmarrës në seancë.

=> Më pastaj NUK DO TË KETË ndarje të certifikatave!!

[10.]     10 gusht 2016   -   Thirrje për pjesmarrje në Workshop-in "Mundësitë e rritjes së cilësisë së punimeve tona shkencore".
[9.]     08 gusht 2016   -   Janë publikuar verzionet e para të programeve të konferencave të veçanta si dhe informata rreth lokalitetit ku do të mbahen seancat e Takimit 2016.
[8.]     01 qershor 2016   -   Është hapur ALPA për autorët për korrigjimin e përmbledhjeve. Ju lutemi autorëve që të veprojnë sipas udhëzimëve që i kanë marr nga përgjegjësit e konferencave përkatëse. ALPA do të jetë e hapur për korrigjime deri më 15 qershor 2016.
[7.]     31 prill 2016   -   Është shtyer afati për dërgimin e titullit dhe përmbledhjes së punimit deri më 15 maj 2016.
[6.]     31 mars 2016   -   Është publikuar e Thirrja e dytë për Takimin XI në Tiranë [PDF, 308 KB]
[5.]     17 mars 2016   -   Është hapur sistemi ALPA për regjistrim të autorëve dhe përmbledhjeve për Takimin XI në Tiranë [ => Dërgimi i kumtesave]
[4.]     22 shkurt 2016   -   Është publikuar e Thirrja e parë për Takimin XI në Tiranë [PDF, 362 KB]
[3.]     22 shkurt 2016   -   Është aktualizuar lista e organizatorëve të Takimit.
[2.]     27 janar 2016   -   Është publikuar lista e organizatorëve të Takimit.
[1.]     25 janar 2016   -   Aktivizimi i faqës për Takimin XI të Alb-Shkencës në Tiranë