English
(english)

Takimi i Njëmbëdhjetë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca
Tiranë, 01 - 03 shtator 2016

Data me rëndësi

Dërgimi i titullit dhe përmbledhjes së punimit:   deri më 15 maj 2016
Shpallja e përmbledhjeve të miratuara:   deri më 31 maj 2016
Pagesa e pjesëmarrjes në Takim:
  • për anëtarët e IASH-së 50 euro (30 euro anëtarësia + 20 euro pjesëmarrja në Takimin XI),
  • për pjesëmarrësit e tjerët 70 euro,
  • për studentët (Bachelor dhe Master) dhe pensionistët 10 euro
  deri më 20 gusht 2016
Regjistrimi për çdo pjesëmarrës (on desk):
  • për anëtarët e IASH-së 100 euro,
  • për pjesëmarrësit e tjerët 100 euro
  pas datës 20 gusht 2016
Takimi:   01 - 03 shtator 2016
     


Pagesat:
Informata rreth mënyrës së pagesës mund të lexoni në këtë faqe: Informata për pagesat