English
(english)

Takimi i Njëmbëdhjetë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca
Tiranë, 01 - 03 shtator 2016

III. Konferenca e Seksionit të Shkencave të Bujqësisë


Përgjegjës:
Evan Rroço (Shqipëri).