English
(english)

Takimi i Njëmbëdhjetë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca
Tiranë, 01 - 03 shtator 2016

IX. Konferenca e Seksionit të Shkencave Shoqërore dhe Politike


Përgjegjës:
Aleksandër Kocani (Shqipëri).