English
(english)

Takimi i Njëmbëdhjetë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca
Tiranë, 01 - 03 shtator 2016

Programet e Konferencave shkencore në kuadër të Takimit të IASH-së:

 1. Konferenca e Seksionit të Shkencave të Filologjisë, Historisë dhe Kulturës (aktualizuar më, 26.08.2016)
 2. Konferenca e Seksionit të Shkencave të Drejtësisë
 3. Konferenca e Seksionit të Shkencave të Bujqësisë
 4. Konferenca e Seksionit të Shkencave të Mjedisit
 5. Konferenca e Seksionit të Shkencave të Ekonomisë
 6. Konferenca e Seksionit të Shkencave të Natyrës
 7. Konferenca e Seksionit të Shkencave të Mjekësisë
 8. Konferenca e Seksionit të Shkencave Inxhinierike dhe të Teknologjisë së Informacionit
 9. Konferenca e Seksionit të Shkencave Shoqërore dhe Politike
 10. Konferenca ndërdisiplinore: "Terminologjia profesionale si veprimtari ndërdisiplinore" (aktualizuar më, 26.08.2016)
 11. Konferenca: "Informatika në shkencat e tjera"