English
(english)

Takimi i Njëmbëdhjetë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca
Tiranë, 01 - 03 shtator 2016

V. Konferenca e Seksionit të Shkencave Ekonomike


Përgjegjës:
Ardian Harri (SHBA).