English
(english)

Takimi i Njëmbëdhjetë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca
Tiranë, 01 - 03 shtator 2016

Regjistrimi

Regjistrimi on-line, pasi që të keni bëre pagesen bëhet në adresen elektronike:

Regjistrimi për pjesmarrje dhe marrja e dokumentëve rreth Takimit (programet e konferencave, Libri i abstrakteve, etj.) bëhet në:


Ju sygjerojmë që të dërgoni një kopje të fletëpagesës me rastin e regjistrimit on-line si dhe fletëpagesën në origjinal t'a merrni me vete me rastin e regjistrimit në Tiranë.

Me rëndësi për studentet: të marrin me vete edhe dëshminë që janë student!