Takimi i Pesëmbëdhjetë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca
Prishtinë, 20 - 22 nëntor 2020

Programet e Konferencave shkencore në kuadër të Takimit të IASH-së:

Informata më të hollësishme do të publikohen më vonë.