Takimi i Pesëmbëdhjetë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca
Prishtinë, 20 - 22 nëntor 2020

Konferencat shkencore në kuadër të Takimit XV të IASH-së:


Konferencat shkencore:

 1. Konferenca e Seksionit të Shkencave të Filologjisë, Historisë dhe Kulturës
 2. Konferenca e Seksionit të Shkencave të Drejtësisë
 3. Konferenca e Seksionit të Shkencave të Bujqësisë
 4. Konferenca e Seksionit të Shkencave të Mjedisit
 5. Konferenca e Seksionit të Shkencave të Ekonomisë
 6. Konferenca e Seksionit të Shkencave të Natyrës
 7. Konferenca e Seksionit të Shkencave të Mjekësisë
 8. Konferenca e Seksionit të Shkencave Inxhinierike
 9. Konferenca e Shkencave të Teknologjisë së Informacionit: "Informatika e aplikuar në shkencat e tjera"
 10. Konferenca e Seksionit të Shkencave Shoqërore dhe Politike
 11. Konferenca ndërdisiplinore: "Terminologjia profesionale - veprimtari ndërdisiplinore"