Takimi i Pesëmbëdhjetë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca
Prishtinë, 20 - 22 nëntor 2020

Konferencat shkencore në kuadër të Takimit XV të IASH-së:


Konferencat shkencore:

  1. Konferenca e Shkencave të Filologjisë, Historisë dhe Kulturës
  2. Konferenca e Shkencave Juridike
  3. Konferenca e Shkencave të Natyrës, të Mjedisit dhe të Bujqësisë
  4. Konferenca e Shkencave të Mjekësisë
  5. Konferenca e Shkencave Inxhinierike dhe e Teknologjisë së Informacionit