Takimi i Pesëmbëdhjetë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca
Prishtinë, 20 - 22 nëntor 2020

Organizatorët e Takimit

Këshilli Organizues:

Këshilli Shkencor: