Takimi i Pesëmbëdhjetë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca
Prishtinë, 20 - 22 nëntor 2020

Partnerët/Mbështetës të takimit/Donatorët

Takimi organizohet në bashkëpunim me:

Dhe me përkrahje të: