Takimi i Pesëmbëdhjetë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca
Prishtinë, 20 - 22 nëntor 2020

Foto

.


Video

.

Foto dhe video nga Takimi do të publikohen më vonë.