Takimi i Pesëmbëdhjetë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca
Prishtinë, 20 - 22 nëntor 2020

Informata aktuale rreth Takimit


[14.]                                         -  
[13.]     19 nëntor 2020   -   Janë publikuar adresat për lidhje në ZOOM sipas programit të Takimit 2020.
[12.]     16 nëntor 2020   -   Janë publikuar programet e të gjitha konferencave.
[11.]     14 nëntor 2020   -   Është hapur regjistrimi për pjesmarrje në seancat plenare të Takimit XV në Prishtinë.
[10.]     13 nëntor 2020   -   Është publikuar Programi i përgjithshëm i Takimit (verzioni final) për Takimin XV në Prishtinë.
[9.]     10 nëntor 2020   -   Është publikuar korniza e programit për Takimin XV në Prishtinë.
[8.]     16 tetor 2020   -   Është mbyllur sistemi ALPA për dërgimin e përmbledhjeve për Takimin XV në Prishtinë.
[7.]     04 tetor 2020   -   ME RËNDËSI: Për shkak të kërkesave të autorëve që nuk kanë arritur t'i dergojnë punimet me kohë, sistemi ALPA është rihapur për herë të fundit, deri me datën 15.10.2020.
[6.]     26 shtator 2020   -   Afati për dërgimin e përmbledhjeve është zgjatur deri më 04.10.2020 (Data me rëndësi)
[5.]     14 shtator 2020   -   Vëreni ju lutem aktualizimin e datave për dërgimin e përmbledhjeve për Takimin XV në Prishtinë: Data me rëndësi
[4.]     04 shtator 2020   -   Është hapur sistemi ALPA për dërgimin e përmbledhjeve
[3.]     05 korrik 2020   -   Është aktualizuar e Thirrja e parë për Takimin XV në Prishtinë [PDF, 719 KB]
[2.]     29 qershor 2020   -   Është publikuar e Thirrja e parë për Takimin XV në Prishtinë
[1.]     29 qershor 2020   -   Aktivizimi i faqës për Takimin XV të Alb-Shkencës