Takimi i Pesëmbëdhjetë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca
Prishtinë, 20 - 22 nëntor 2020

Informata për udhëtimin

Informata më të hollësishme do të publikohen më vonë.