Takimi i Pesëmbëdhjetë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca
Prishtinë, 20 - 22 nëntor 2020

Data me rëndësi

Dërgimi i titullit dhe përmbledhjes së punimit   deri më 25 shtator 2020
Përpunimi i përmbledhjeve   deri më 10 tetor 2020
Shpallja e përmbledhjeve të miratuara   deri më 25 tetor 2020
Pagesa e pjesëmarrjes në Takim:
  • 30 euro,
  • për studentët (Bachelor dhe Master) dhe pensionistët 10 euro
  deri më 30 tetor 2020
 
Takimi   20 - 22 nëntor 2020
     


Pagesat:
Informata rreth mënyrës së pagesës mund të lexoni në këtë faqe: Informata për pagesat