Takimi i Pesëmbëdhjetë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca
Prishtinë, 20 - 22 nëntor 2020

Data me rëndësi

Dërgimi i titullit dhe përmbledhjes së punimit.

Për shkak të kërkesave të autorëve që nuk kanë arritur t'i dergojnë punimet me kohë, sistemi ALPA është rihapur për herë të fundit.
  deri më 15 tetor 2020
Përpunimi i përmbledhjeve   deri më 20 tetor 2020
Shpallja e përmbledhjeve të miratuara   deri më 25 tetor 2020
Pagesa e pjesëmarrjes në Takim:
  • 30 euro,
  • për studentët (Bachelor dhe Master) dhe pensionistët 10 euro
  deri më 30 tetor 2020
 
Takimi   20 - 22 nëntor 2020
     


Pagesat:
Informata rreth mënyrës së pagesës mund të lexoni në këtë faqe: Informata për pagesat