Takimi i Pesëmbëdhjetë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca
Prishtinë, 20 - 22 nëntor 2020

Udhëzime për qasje në seancat plenare, panelet tematike dhe konferencat e veçanta


Për të marrë pjesë në seancat e Takimit 2020 në mënyrë online përmes platformës ZOOM, ju duhet që paraprakisht të regjistroheni për pjesmarrje.
Vegëzat (adresat) për lidhje në ZOOM në seancat përkatëse i gjeni më poshtë në këtë faqe ose në dokumentin në PDF (PDF, 291 KB).


Linqet në ZOOM sipas programit të Takimit 2020:

 1. Seanca I plenare,
  të premten, më datën 20.11.2020, 14:00-18:00

  1. Fjalë përshëndetëse
  2. Promovimi i librit për IASH-në me rastin e 15-Vjetorit
  3. Panelet tematike


 2. Seanca II plenare,
  të shtunën, më datën 21.11.2020, 09:00-10:00

  1. Angazhimi i diasporës shkencore në arsimin e lartë
   dhe në kërkimin shkencor në trojet shqiptare


 3. Konferencat shkencore,
  të shtunën, më datën 21.11.2020, 10:00-12:00 dhe 12:30-14:30

  1. Konferenca e Shkencave të Filologjisë, të Historisë dhe të Kulturës

  1. Konferenca e Shkencave Juridike

  1. Konferenca e Shkencave të Natyrës, të Mjedisit dhe të Bujqësisë

  1. Konferenca e Shkencave të Mjekësisë

  1. Konferenca e Shkencave Inxhinierike dhe e Teknologjisë së Informacionit