Takimi i Gjashtëmbëdhjetë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca
Shkup, 01 - 03 tetor 2021

Informata aktuale rreth Takimit


[13.]                                         -  
[12.]     15 nëntor 2021   -   Me rëndësi::
Është publikuar Libri i përmbledhjeve për Takimin XVI në Shkup.
[11.]     02 tetor 2021   -   Njoftim për autorët:
Certifikatat për pjesmarrje si dhe "Libri i përmbledhjeve" (Book of proceedings) do të shpërndahet
pas përmbylljes së punimëve të konferencave.
Me rëndësi:
Kusht për marrje të certifikatës dhe publikim të punimit në "Librin e përmbledhjeve"
është prezantimi i punimit gjatë konferencave.
[10.]     29 shtator 2021   -   Janë publikuar adresat për lidhje në Google.Meet për pjesmarrje në Takim.
[9.]     29 shtator 2021   -   Është publikuar programi i Konferencës së Mjekësisë .
[8.]     28 shtator 2021   -   Janë publikuar verzionet e para të programeve të konferencave.
[7.]     28 shtator 2021   -   Është publikuar Programi i përgjithshëm për Takimin XVI në Shkup.
[6.]     27 shtator 2021   -   Është hapur regjistrimi për Takimin XVI në Shkup.
[5.]     27 shtator 2021   -   Është publikuar korniza e programit për Takimin XVI në Shkup.
[4.]     15 korrik 2021   -   Me kërkesë të shumë autorëve, afati për dërgimin e përmbledhjeve është zgjatur deri më 31.08.2021 (Data me rëndësi)
[3.]     09 korrik 2021   -   Afati për dërgimin e përmbledhjeve është zgjatur deri më 17.07.2021 (Data me rëndësi)
[2.]     19 qershor 2021   -   Është hapur sistemi ALPA për dërgimin e përmbledhjeve
[2.]     25 maj 2021   -   Është publikuar e Thirrja e parë për Takimin XVI në Shkup [PDF, 209 KB] si dhe verzioni kompakt i Thirrje [PDF, 118 KB]
[1.]     24 maj 2021   -   Aktivizimi i faqës për Takimin XVI të Alb-Shkencës